***  internetový časopis nejen pro ženy  ***  *** magazín životního stylu  ***  *** stárnutí je jediný způsob, jak žít dlouho ***

Dnes má svátek:


 
  Kuřáky ohrožuje nurnikotin

  Trápí vás bolestivé klouby?

  Co dělat, když bolí záda?

  Obezita - příčiny, prevence a léčba

  Srdeční infarkt

  Rakovina tlustého střeva

  Co je to diabetes mellitus?

 

  CIVILIZAČNÍ CHOROBY
Deprese - příčiny, projevy, léčba a prevence
Deprese postihuje lidstvo častěji než srdeční infarkt. Přesto však všeobecně stojí kdesi na okraji pozornosti. Ovšem až do chvíle, než postihne i nás samotné.
Člověk, který nekypí životním elánem, energií a radostí, jemuž chybí zájem o cokoli a je sevřen vlastní sklíčeností, vybočuje z normálu. Neuvědomujeme si totiž, že vedle nás nestojí protivný morous, ale naprosto normální pacient trpící nemocí zvanou deprese.Depresí je zasaženo asi dvacet procent světové populace.
Co to je deprese?
Je to stav jedince trpícího poruchami nálady, které jsou pro postiženého velmi trýznivé, narušují jeho pracovní schopnost i partnerské soužití. V krajním případě ústí až v sebevražedné sklony. Proč ale někdo reaguje během svého života rozvojem depresivní poruchy, a jiný člověk nikoli? Odpověď na tuto otázku hledá mnoho vědeckých týmů na celém světě. Úplně jasnou odpověď zatím neznáme. Řadu poznatků však už máme. Víme, že na náchylnost k depresi se podílí mnoho faktorů, a to u různých lidí v různé míře. Můžou to být vrozené faktory, podmínky vývoje v dětství, stresové životní události, současná rodina a pracovní situace. Deprese může být také spojená se souběžným tělesným onemocněním. To platí zejména pro starší populaci.
Deprese neznamená, že je člověk "nenormální", ani to není známka osobní slabosti. Většině postižených léčba účinně pomáhá zbavit se příznaků deprese. Bez léčby totiž mohou známky úzkosti přetrvávat i léta. Čím dříve s léčbou začnete, tím dříve deprese odezní. Nejkompetentnějším odborníkem pro léčbu deprese je psychiatr. Pro léčbu a předcházení možnému opakování deprese je nejdůležitější užívání antidepresiv, u lehčích forem může také dostatečně pomoci samotná psychoterapie. Optimální je však kombinace obou přístupů.
Psychoterapie výrazně pomáhá k odstranění obtíží. Postižený se při ní učí porozumět nejen sobě, ale i tomu, co se ve stavu deprese děje, a zvýší tak svou odolnost proti stresovým vlivům. Depresivnímu pacientovi nejvíce pomůže laskavé a trpělivé chování rodiny a přátel.
 • /Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky/


 • Kuřáky ohrožuje nurnikotin
  Podle nejnovějších vědeckých výzkumů kouření neškodí jen kvůli dehtu, jenž narušuje dýchání a často vede k rakovině plic. Problémem je podle vědců i samotný nikotin - ona látka, kvůli níž tolik lidí kouří. Když člověk dokouří, nikotin z jeho těla rychle mizí. Zdálo by se, že tím je vše vyřízeno a že kuřák se pak už musí znepokojovat jen kvůli dehtu, který se mu usazuje v plicích. Není to však tak jednoduché. Po nikotinu totiž zůstává jiný nevítaný návštěvník - nornikotin. Ten je přirozeně obsažen už v tabáku, a navíc se vytváří v těle při rozpadu nikotinu. Nornikotin se v těle drží ze všech sil. Váže se na bílkoviny a mění je. A to tak, že podle amerických vědců vznikají látky, jež napomáhají vzniku rakoviny, cukrovky, kornatění tepen i Alzheimerovy nemoci, ničící mozek. A navíc zrychlují proces stárnutí. Nornikotin se váže na steroidy a aminokyseliny na povrchu buňky. Tím podle Američanů vyvolávají proces, který připomíná kažení potravin. Fungování buněk je narušeno a poškozené bílkoviny či steroidy mohou navíc reagovat s dalšími látkami v těle. Podle šéfa výzkumného týmu Kima Jandy tyto látky podněcují buňky k mutacím, což zvyšuje riziko rakoviny. Navíc prý podporuji i tvorbu bílkovinných "destiček" v mozku, což se považuje za hlavní příčinu Alzheimerovy nemoci. Nornikotin se dlouho drží zejména v krvi - a právě v tom hledají američtí vědci příčinu, proč tak rychle vzniká závislost na kouření.

  Trápí vás bolestivé klouby ?
  Pod pojmem revmatizmus je zahrnována jak artróza, která vzniká opotřebením kloubů, tak revmatoidní artritida, která bohužel postihuje i mladé jedince.
  Artróza - nejčastější kloubní onemocnění - patří dnes mezi nejdiskutovanější zdravotní problémy. Je jednou z nejrozšířenějších chorob lidstva. Postihuje 12% lidstva a je po chorobách srdce druhou nejčastější příčinou invalidity u mužů nad 50 let. Až 70% populace nad 65 let má na kloubech rentgenové změny typické pro artrózu.
  Jak se artróza projevuje?
  Postiženy jsou nejčastěji váhonosné klouby - kyčel, koleno - a dále drobné klouby rukou, nohou a páteře. První příznaky opotřebení chrupavek kloubů můžeme zaznamenat už ve věku 20-30 let. S postupujícím věkem dochází a vlivem zátěže kloubů dochází k postupné degeneraci chrupavky. Prvním příznakem bývá citlivost kloubů na chlad, např. při změně počasí. Později se dostaví ztuhlost kloubů při začátku pohybu tzv. startovací bolest, poté bolesti přetrvávají i při vlastním pohybu a později i v klidu.
  Jaké jsou příčiny?
  Určitou roli zde hrají dědičné vlivy, a dále dlouhodobě zvýšené zatěžování kloubů. Proto nejčastěji touto chorobou trpí lidé s nadváhou, či lidé těžce pracující. Velkou část pacientů tvoří také sportovci. Právě úrazy či drobná zranění jsou počátečním impulsem k rozvoji této choroby.
  Jaké jsou moderní trendy v léčbě artrózy?
  Léčbu lze rozdělit na medikamentózní, podpůrnou nemedikamentózní a chirurgickou. Při konečné destrukci váhonosných kloubů - kyčlí a kolen - je nutné provést tzv. aloplastiku, tj. nahradit kloub tzv. endoprotézou. Ročně v ČR přibývá 10 - 15 tisíc nových pacientů, pro které je endoprotéza jediným řešením.
  /Zdroj:Osobní lékař, MUDr. Tomáš Trč, CSc./

  Co dělat, když bolí záda?
  Bolest je signálem, který nás upozorní, že se s naším tělem děje něco neobvyklého. Bolest je tedy jakýmsi ochranným mechanismem. Nejčastější příčinou bolesti zad jsou funkční poruchy páteře a souvisejících tkání, obvykle na podkladě nesprávných pohybových návyků, případně vývojových odchylek pohybového systému. Příčinou mohou být také dříve přítomné drobné či větší úrazy - třeba i z mládí.
  Je třeba si uvědomit, že bolest jako taková není jen upozorněním na akutní stav, například tržnou ránu nebo zlomeninu, ale že s přibývajícím věkem bolestí přibývá a ty se stávají nedílnou součástí našeho života.
  Udržování správné váhy je základem k možnosti úspěšně ovlivnit bolesti zad i nosných kloubů, končetin, zejména kyčelních. Pro dodržení správné váhy a kondice je nutný dostatek pohybu nejen v mládí, ale po celý život. Nic se však nemá přehánět. Člověk musí svou pohybovou aktivitu, její kvalitu a intenzitu přizpůsobit svému věku a stavu pohybového aparátu. Jedinec, který se po letech svalového pohodlíčka najednou rozhodne tvrdě cvičit či sportovat, zakrátko toho zpravidla kvůli bolestem a únavě nechá. Tohle trápení by si ušetřil, kdyby s intenzivnějším pohybem začínal pozvolna a uvážlivě.
  Jaké mají vyhlídky lidé s bolestmi zad?
  Lze říci, že dobré. Funkční poruchy páteře, které jsou nejčastější příčinou bolesti zad, jsou typické pro střední věk, a s přibývajícím věkem se jejich četnost snižuje. Pokud někdo z vás má dispozici pro bolesti zad, musí se s touto skutečností vyrovnat a přizpůsobit tomu svoje pohybové návyky. Prakticky stejně jako při zažívacích obtížích přizpůsobujeme svůj stravovací režim.
  Nechtějte po lékařích, aby vaše obtíže trvale a zcela odstranili, ve většině případů to není v jejich silách. Musíte s nimi aktivně spolupracovat a usilovat o takový životní a pohybový režim, jenž bude minimalizovat ataky bolestivých období. Řeči o tom, že skončíte na vozíku, budou platit jen tehdy, když si na něj sednete a odmítnete vstát!
  Pokud nebudete pasivně vyčkávat pomoc a vždy požadovat úplné odstranění bolestí, ale budete aktivně s odborníky spolupracovat, určitě se vám podaří bolesti zad omezit na minimum.
  /Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, MUDr. Jan Calta./

  Obezita - příčiny, prevence a léčba
  V České republice celkem asi 66% mužů a 54% žen ve věku od 20 do 65 let trpí nadváhou nebo obezitou. Jen mezi dospělými je v naší republice obézních více než milion osob,což je velmi varující počet.
  Jak obezita vzniká?
  Jde o vzájemný vztah mezi dědičností a vlivem prostředí. Dědičnost se podílí na velikosti hmotnostního indexu asi 25-40%, na obsahu tuku v břiše dokonce až 50-60%. Na vzniku obezity se mohou podílet rodinné zvyklosti, např. výběr a množství konzumované potravy, sklony k pohybu a cvičení atd. Vliv prostředí se uplatňuje sedavým způsobem života nebo přejídáním. Důsledkem těchto vlivů je vznik nerovnováhy mezi příjmem potravin a výdejem energie, která způsobí otylost.
  Jak změříme obezitu?
  Stanovení hmotnostního indexu (BMI, body mass index) je nejjednodušší způsob odhadu množství tuku v těle. Vypočítáme jej z tělesné hmotnosti (v kilogramech) a výšky (v metrech).

  Hodnocení obezity podle hmotnostního indexu

  Klasifikace BMI Riziko vzniku onemocnění souvisejících s obezitou
  Podváha menší než 18,5 malé (ale riziko jiných zdravotních problémů)
  Normální hmotnost 18,5 - 24,9 průměrné
  Nadváha 25,0 - 29,9 mírně zvýšené
  Obezita I.stupně 30,0 - 34,9 středně zvýšené
  Obezita II.stupně 35,0 - 39,9 dosti zvýšené
  Obezita III.stupně více než 40 velmi zvýšené

  BMI = hmotnost : výška na2
  Příklad výpočtu: osoba o hmotnosti 80 kg a výšce 160 cm (=1,6m)
  80 : 1,6x1,6 = 80 : 2,56 = 31,25 - tato osoba se pohybuje v pásmu obezity I.stupně.


  Mezi komplikace obezity patří:
  - závažná metabolická a oběhová onemocnění - ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní příhoda mozková, náběh na cukrovku, zvýšený krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu
  - jiné choroby vyskytující se častěji u obézních pacientů - gynekologické problémy, žlučníkové kameny a jejich komplikace, brániční kýla a některé nádory, jako je karcinom dělohy nebo prsu, prostaty a tlustého střeva
  - onemocnění pohybového aparátu - zvýšená mechanická zátěž způsobuje vznik artrózy kyčelních, kolenních kloubů a hrudní a bederní páteře
  Jaká léčba je nejúčinnější?
  Základní trojicí léčby, se kterou je třeba začít u každého obézního pacienta, je dieta, zvýšení pohybové aktivity a změna chování, zejména úprava jídelních a pohybových zvyklostí provázená celkovou změnou životosprávy.
  Dieta
  Měla by být vždy stanovena "na míru" každému pacientovi. Příliš přísné diety vedou nejčastěji ke vzniku jo-jo efektu, kdy rychle hmotnost snížíte, ale stejně rychle zpravidla opět na hmotnosti přiberete, často i více, než jste předtím zhubli! Vhodná je proto co nejpestřejší skladba jídelníčku.
  Fyzická aktivita
  Pravidelný pohyb je k udržení úbytku hmotnosti důležitý. Zpočátku můžete zařadit chůzi 3x týdně po dobu 30 minut a postupně prodlužovat na 45 minut nejméně 5x týdně. Chůze je nejjednodušším a nejbezpečnějším pohybem, vhodná je i chůze po schodech. Nezapomeňte na jízdu na kole, popřípadě rotopedu, a na plavání, nejlépe v teplé vodě!
  Změna chování
  Změna chování předpokládá, že si člověk nejprve musí uvědomit okolnosti, za kterých obvykle jí, případně situace, které jej vedou k přejídání - často to bývají situace stresové. Konzumujte jídlo vždy u prostřeného stolu, navíc v pravidelnou dobu, a to 4 - 5x denně. Nejezte u televize!
  Pokud člověk jednou mírně poruší dietu, není vše ztraceno a nejde o důvod k opakovanému přejídání se!

  Srdeční infarkt
  Srdce je pumpa, která zajišťuje přívod krve ke všem tkáním v těle. Srdeční infarkt je názvem pro poškození srdeční tkáně. Příčinou infarktu bývá nejčastěji ucpání některé větve srdeční tepny krevní sraženinou. Porucha přívodu krve má za následek odumření části srdečního svalu. Poškozená část srdeční svaloviny se v případě příznivého vývoje zhojí jizvou.
  Jak se srdeční infarkt projevuje ?
  Srdeční infarkt je většinou provázen silnou, až krutou bolestí nebo pocitem svírání či tlaku za hrudní kostí. Bolesti se však mohou promítat i do zad mezi lopatky, do krku, do paží nebo i do nadbřišku. Doprovodným příznakem bývá úzkost, nevolnost, pocení a dušnost. Obtíže pak dále zhoršuje každá zátěž - tělesná i duševní. Při vzniku uvedených obtíží je proto nutno okamžitě přerušit každou činnost, ulehnout a pravidelně dýchat. Přetrvávají-li obtíže i v klidu více než 10 až 15 minut, je nutno ihned přivolat lékaře.
  Infarkt a životní styl
  Chcete-li si uchovat co nejlepší zdravotní stav, pak se zajímejte o vlastní zdraví. Druh, množství stravy a způsob její konzumace mají nepochybně vliv na zdravotní stav člověka. Chceme-li zabránit rozvoji změn v našem těle, které vedou ke zvyšování rizika vzniku infarktu, pak bychom si měli pamatovat:
  Přívod energie - tedy vlastně vše to, co "spořádáme", je rozhodující pro vznik obezity. Je prokázáno, že u obézních lidí dochází častěji k infarktu.
  Přívod tuků - zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Tuky by měly tvořit asi 30% celkové energetické dávky za den. Vhodné jsou rostlinné oleje lisované za studena (bývá uvedeno v označení výrobku). Je také prospěšné zařazovat do jídelníčku pravidelně ryby, jejich tuk obsahuje vitamíny i další důležité látky vitaminové povahy.
  Vláknina - je velmi důležitou složkou potravy. Je součástí ovoce, zeleniny a celozrnných obilovin. Považujeme ji za ochranný faktor před onemocněním aterosklerózou, ale také před rakovinou střev. V našem tradičních jídelníčku však je doposud obsah vlákniny velmi malý.
  Naši předkové neznali ani zdaleka tak podrobně mechanismus vlivu stravy na zdravotní stav jako my. Věděli však přesně, že: "Střídmost v jídle, střídmost v pití prodlužuje živobytí".
  /Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, MUDr. Lubomír Berka, CSc./

  Rakovina tlustého střeva
  Je to nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor trávicího ústrojí - je druhým nejčastějším nádorem u mužů hned po nádoru plic a u žen po nádoru prsu. Tento nádor se může vyskytnout v kterékoli části tlustého střeva včetně konečníku.
  Česká republika bohužel patří mezi státy s vysokým výskytem tohoto onemocnění, od roku 1989 je dokonce na prvním místě v celosvětových statistikách v počtu těchto nádorů na 100 000 obyvatel ! V současné době v ČR onemocní ročně přibližně 7500 osob a 5000 nemocných na tuto chorobu umírá. Mnoho úmrtí by se dalo zabránit včasnou diagnostikou - jednoduchým testem na krvácení ve stolici.
  Jaké jsou rizikové faktory ?
  Především strava má vliv na vznik nádoru. Neblahý vliv má zvýšený podíl živočišných tuků v potravě oproti tukům rostlinným, vysoká spotřeba červeného masa, oproti masu drůbežímu a rybímu.Tepelné zpracování masa smažením, pečením a především uzením. Nízký obsah vlákniny v potravě, která je obsažena v zelenině, ovoci a celozrnných výrobcích. Dále látky přítomné v potravě v malém množství - vitamíny, minerály, které mají ochranný účinek. Studie prokázaly, že významný ochranný účinek má hlavně dostatečný příjem vápníku, vitamínů A, C, E, kyseliny listové a z minerálů především selen.
  Jaké jsou příznaky onemocnění ?
  Počáteční obtíže bývají malé, střídavé, proto zanedbání nemoci je časté. Příznaky jsou závislé na umístění a velikosti nádoru. Zúžení střeva se projeví zvýšenou plynatostí, poruchou vyprazdňování (střídání zácpy a průjmu), pocitem plnosti. Dalším projevem nádoru střeva je viditelná krev ve stolici, ale projevuje se i mikroskopickými krevními ztrátami, které nejsou pouhým okem viditelné, ale jsou zjistitelné vyšetřením vzorku stolice na skryté krvácení standardizovaným testem.
  Tento test umožní odhalit nerozpoznanou chorobu u zdravě se cítících osob a včas provést taková opatření, která mají za cíl zabránit rozvoji zhoubného nádoru.
  Existují důkazy o tom, že v zemích, kde díky preventivním prohlídkám zachytí přednádorové stavy a časná stádia rakoviny, se výskyt tohoto onemocnění snižuje a současně jsou i vyšší šance nemocných na úspěšnou léčbu.
  /Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., MUDr.Přemysl Frič, Dr.Sc./

  Co je to diabetes mellitus?
  Diabetes mellitus = cukrovka, je porucha látkové výměny, při které je obsah cukru v krvi příliš vysoký. Jde o tzv. chronické onemocnění, které se musí léčit dlouhodobě. Vysoké hodnoty cukru v krvi se mohou projevovat určitými příznaky:
  - velká žízeň
  - špatné hojení ran
  - infekce kůže a močových cest, svědění
  - únava, vyčerpanost
  - nechutenství, nežádoucí hubnutí
  Téměř 5% populace je postiženo nemocí lidově nazývanou "cukrovka". Postihuje obě pohlaví, všechny věkové kategorie. Větším problémem než sama cukrovka jsou však její komplikace, které postihují zejména oči, ledviny, nervovou soustavu a obvodové cévy např. na dolních končetinách.
  Často se však stává, že ke zjištění cukrovky dojde jen náhodou. Každý člověk potřebuje mít v krvi určité množství cukru - glukózy, protože cukr potřebujeme jako palivo pro pohon buněk našeho těla, abychom si mohli udržet tělesnou teplotu, abychom mohli běhat, pracovat, myslet - abychom mohli žít.
  Do svalových buněk nemůže glukóza vniknout vlastní silou, jestliže v krvi není současně inzulín. Inzulín totiž otevírá buňky, aby do nich cukr mohl vstoupit. Inzulín je hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi. Když tedy inzulín chybí nebo nemůže správně působit, hladina cukru v krvi stoupá.
  Diabetes I.typu - nazývaný také cukrovkou mladistvých
  Jde většinou o mladé lidi, kteří si ihned po zjištění nemoci musí aplikovat inzulín. U těchto diabetiků zaniká vlastní produkce inzulínu ve velmi krátké době.
  Diabetes II.typu - cukrovka dospělých nebo také stařecká cukrovka
  Jsou to diabetici, kteří většinou mohou být dlouhodobě léčeni jenom pomocí diety a později může být nutné léčení tabletami nebo inzulínem. Studie o cukrovce ukazují, že v rodinách nemocných se vyskytují sklony k tomuto onemocnění.
  Cukrovka a životní styl
  Proto aby léčba cukrovky měla smysl, je velice důležité, abyste si "hlídali" svou hmotnost. Je-li diabetik příliš silný, musí bezpodmínečně nejdříve zhubnout, aby se jeho hladina cukru v krvi mohla vrátit do normálu. Již zhubnutí o několik málo kilogramů často vede ke značnému zlepšení cukrovky. Na zhubnutí nejsou žádné léky ani kouzelné recepty. Platí jen jedno - jíst méně kalorií a více se hýbat!
  Také pohyb a sport pomáhá snižovat obsah cukru v krvi. Mnoho studií dokazuje, že nedostatek tělesného pohybu v posledních desetiletích znatelně přispívá k tomu, že stále více lidí trpí cukrovkou II. typu. Důležité je, abyste si vybrali takovou tělesnou práci nebo druh sportu, který vám bude dělat radost. Kopání na zahrádce, sekání trávy, trhání ovoce nebo sekání dřeva může váš cukr v krvi snížit právě tak účinně, jako dlouhé pěší túry, tanec nebo gymnastika. Používejte méně automobil, jezděte méně výtahem a choďte raději pěšky. Pohyb a tělesná aktivita navíc nesnižuje jen cukr v krvi, ale také přispívá ke zlepšení prokrvení, ke snížení obsahu tuku v krvi a ke snížení vysokého tlaku.
  Cukrovku nelze vyléčit, ale lze ji úspěšně léčit. Dodržováním diety, přiměřeným pohybem a pomocí léků zajistíme normální hladinu cukru v krvi. Cukrovka je celoživotní onemocnění, které od vypuknutí provází pacienta po celý život.
  Celoživotní onemocnění cukrovkou klade vyšší nároky na organismus jako celek. Kromě pravidelné diety musí pacient změnit pracovní vypětí, celkovou dobu odpočinku a hlavně si musí zvykat na pravidelný a dostatečný spánek. Musí dokázat omezit sladká jídla, měl by se vzdát kouření a požívání alkoholu.
  /Zdroj : Konzultováno s diabetologem mého manžela/   

  Kam s penězi
  Rodinné finance
  Postřehy
  Životní styl
  Péče o tělo
  Zdravá výživa
  Civilizační choroby
  Rady do života
  Domácí rádce
  Údržba bytu
  Péče o domácnost
  Vaříme
  DIA
  Z kuchyně babiček
  Tvorba mladých
  Tipy na výlet
  Kuriozity
  O mně
  Archiv  spolupráce s
  finanční a ekonomické poradenství

  webmaster